Halvdags workshops

De fleste afdelinger kan afsætte en halv dag til at sætte godt gang i en positiv proces. En god udvikling er bedste medicin mod afvikling.

Eksempler på temaer for halvdagsworkshops, afviklet internt i virksomheder

 

  • Værdien af forskellige personprofiler – og et fælles sprog for det
  • Fordelingen af afdelingens opgaver – ligger de rigtigt?
  • High Performance Team – hvordan bliver vi det? Og
    hvad er det egentlig?

’Værdien af forskellige personprofiler’

Er en workshop, der kan give ny forståelse og accept af jeres individuelle væremåder. I lærer at betragte jeres forskelligheder som styrker og får lavet aftaler med hinanden om måder at kommunikere på.

Alt sammen har til formål at forebygge konflikter – eller se uenighederne som styrker i teamet og en for at blive klogere på jer selv og hinanden.

’Fordelingen af afdelingens opgaver’

Tager udgangspunkt i de enkelte medarbejderes funktioner. Via en drøftelse af opgaverne og synliggørelse af fordelingen får I overblik over eventuelle arbejdsbelastninger, effektiviseringsmuligheder og omfordelinger.

Processen involverer alle medarbejdere i teamet og alle er meget aktive undervejs. I forlader workshoppen med konkrete handleplaner.

’High Performance Team – hvordan bliver vi det?’

Denne workshop har fokus på at løfte teamet til at blive mere selvstændigt fungerende og proaktive. Med udgangspunkt i et Tuckmans model for teamudvikling
analyserer vi nuværende status, teamets udviklingsmålsætning og vejen derhen.

Via øvelser og debatter i gruppen drøfter vi optimal kommunikation, udvikling af samarbejdet og håndtering af uenigheder, ligesom en dialog om spilleregler og mødestruktur får plads.