Lederudvikling

Ekstern samarbejdspartner – og bedre bundlinje?

I din dagligdag skal du træffe hurtige beslutninger, du skal delegere og motivere, afslutte og igangsætte. Du møder mange udfordringer, store og små. Nogle af dem håndterer du uden at tænke over det, andre kræver mange ressourcer og meget energi.

Har du i din lederrolle brug for at spille bold med én, der ikke skal vurdere din performance, så lad os tale sammen. Mon ikke mange har det sådan, at det er lettere at betro sig til én, der ikke i samme moment skal tage stilling til, hvor langt evnerne rækker i firmaet?

Der er mange ting, vi kan tage fat i. Vi arbejder med motivation og målsætning, situationsbestemt ledelse og den svære samtale. Du kan få sparring på konkrete problematikker, lige som du kan blive afklaret om, hvad du vil nå og hvad der betyder noget for dig i din lederrolle.

Fokus i forløbet er på mulighederne, ikke begrænsningerne. Vi skal rykke – fra tanke til adfærd. Og vigtige parametre for resultatorienteret coaching er neutralitet, objektivitet og handlingsfokus.

Hvorfor…?
Fordi høj tilfredshed blandt medarbejderne medfører øget effektivitet og lavere sygefravær, positiv omtale uden for organisationen – og i sidste ende øget konkurrenceevne og bedre resultater.

Lederudvikling

Få professionel sparring på din udfordring

Vil du vide mere eller har du spørgsmål?

Ring på: +45 5131 9050

Skriv til: Susanne@lonborg-hr.dk