Outplacement

– et andet ord for at hjælpe din opsagte medarbejder godt videre.

Opsigelsen

En af de sværeste lederopgaver. Det er aldrig let at tage afsked med en medarbejder – og kun sværere når beslutningen ikke tages af medarbejderen selv.

Måske har du brug for hjælp til at forberede og gennemføre opsigelsen. Muligvis også til at skabe tryghed og tydelighed i organisationen Og helt sikkert er det, at du kan hjælpe din medarbejder lettere igennem et jobskifte.

For de fleste opsagte er det en potentiel meget stor omvæltning at blive sagt op og man skal igennem en mental tilpasningsproces, som kan være svær at gennemleve alene. Denne transition kan støttes via tilknytning til en rådgiver, som forstår jobmarkedet og som kan være den opsagtes fortrolige støtte og
motivator i processen.

På den måde skaber vi det bedst mulige forløb for både medarbejderen, dig som leder og for virksomheden.

Du giver din opsagte medarbejder hjælp til

 

 • Overblik – hvad skal jeg gøre nu?
  Og hvilke kompetencer har jeg egentlig?
  Hvordan får jeg sluttet godt af på jobbet?

 

 • Afklaring – hvad vil jeg egentlig?
  Hvordan ser mit næste job mon ud?
  Og hvor finder jeg det henne?

 

 • Handling – hvordan får jeg så et nyt job?
  Hvordan målretter jeg mit CV og min ansøgning?
  Og hvad kan mit netværk hjælpe mig med?

Støt din medarbejder

 

Medarbejderen, du siger farvel til, får sparring, støtte, velmente skub og kompetent vejledning i at acceptere den nye situation – få styr på jobsøgningsprocessen samt finde nye indgangsvinkler og perspektiver på sine muligheder.

Den opsagte får hjælp til præcist det, denne medarbejder har brug for. Håndtering af opsigelsen, kompetenceprofil, brug af netværk, samtaletræning og udarbejdelse af en jobsøgningsstrategi er temaer, de fleste opsagte har brug for at lægge ind i forløbet. Og mange udtrykker taknemmelighed over at have haft en uvildig rådgiver som støtte i processen.

Både ledersparringen og rådgivningen af den opsagte har individuelle møder som absolut omdrejningspunkt. Og herudover er der løbende elektronisk sparringsmulighed mellem møderne så den opsagte kan få hjælp i hele forløbet.

Outplacement gør en forskel

 

 • I tager ansvar og hjælper opsagte godt videre i deres arbejdsliv
 • I vil kunne spare løn i en del af opsigelsesperioden
  hvis en opsagt kommer i nyt job og kontraopsiger
 • I hjælper jeres ledere til at blive forberedte på opsigelsesfasen
  så de opsiger med respekt
 • I tager ordentligt afsked – og det giver tryghed
  hos de medarbejdere, der er blivende
 • I viser samfundssind ved at give den opsagte optimerede muligheder for at undgå ledighed

Kan du se, det giver mening?

Lad os tage en uforpligtende snak – jo før jo bedre

Den opsagte har brug for
at finde ny mening og retning i sit jobliv.

Og virksomheden har brug for
at sende en god ambassadør videre