”Networking… SKAL jeg…?”

dec 19, 2020

(”- og hvad er det egentlig?”).

Det er et vidt begreb. Eller måske nærmere bredt. For et netværk dækker over alt fra dine nærmeste personlige og faglige samarbejds- eller sparringspartnere til dine connections på LinkedIn.
Det hele handler om relationer, og jo stærkere netværket er, jo flere muligheder har du for støtte, deling af viden – simpelthen for at få og give hjælp.

“Men… jeg har ikke noget netværk. Eller, jo, det har jeg nok, men det er meget lille…”

Jeg møder både jobsøgende, ledere og udviklingsorienterede folk som siger, at deres netværk er lille.

Så tegner vi.

Eller skriver. Vi tegner en mindmap på en whiteboard, skriver navne i et excelark – eller arbejder i LinkedIn. Nogen foretrækker at lave det i smartdraw eller andet IT-system, andre sidder med pen og papir. Og det betyder intet, hvilken metode, man vælger – bare der går en afklaringsproces i gang.

Og endnu har jeg ikke mødt nogen, hvis netværk har være så lille, som de troede.

Du skal have skabt dig et overblik over mennesker, du har mødt i alle mulige sammenhænge. Nuværende og tidligere kolleger, kunder og andre samarbejdspartnere.
Folk du kender fra private fora: venner, bekendte og kontakter fra dit fritidsliv. Mennesker, du har mødt ved faglige og sociale arrangementer og nogen, du har taget uddannelser sammen med.

Og vi skal have kortlagt den enkeltes beskrivelse i relation til det, du vil opnå via dit netværk – det kan være et nyt job, ledelsesmæssig sparring eller andet betydningsfuldt.
Afklar deres betydning i den kontekst ved at overveje, om:

  • de kan give vigtig information om en bestemt virksomhed, stilling eller sag
  • de kan agere mellemmand i kontakten til vigtige personer
  • de kan være direkte adgang til det nye job eller den ledelsesmæssige sparring

”Men altså, bever jeg det…?”

Tjoh, det kan i hvert fald ikke siges for mange gange, understreges nok, at dit netværk mere end nogensinde før er en afgørende faktor for at nå dine karrieremæssige drømme og målsætninger. Er du jobsøgende, minder jeg om, at de fleste jobs besættes uden om det synlige jobmarked og altså går uden om annoncer og jobportaler (læs mere her: Blog-indlæg: Der er ingen jobs at søge!).
Og har du brug for sparring på en opgave, i din ledelse, i dine overvejelser om karriereudvikling – så kan dit netværk udgøre en uvurderlig mulighed for sparring.

Men det er helt afgørende er, at du får en realistisk fornemmelse af, hvem der er i dit netværk. For ellers kan du ikke vurdere, hvem der kan skabe værdi for dig.

Om du er nyuddannet, leder, specialist, erfaren – så er der i dit netværk et stort potentiale for at skabe resultater hurtigere, fordi du ved at bruge det kan få sparring fra forskelligt tænkende mennesker og dermed adgang til perspektiver, der kan være afgørende.

Måske skal du i en formaliseret netværksgruppe for at få adgang til folk, der ikke minder om dig selv socialt og fagligt; som har en anden uddannelsesmæssig baggrund og andre spidskompetencer.
Og hold i dit netværk øje med de mennesker, der er fantastisk gode til at netværke – som har et meget stort netværk. De er tit meget gavmilde med at formidle kontakter og dermed kan du få adgang til folk, du ellers ikke ville have mulighed for at komme i dialog med.

Anyway. Der er meget godt at sige om at have et solidt netværk.
Og ja, hvis du er introvert kan det virke som en uoverstigelig bjergside at bestige. Jeg er klar til at hjælpe, hvis du vil have det.

Så bever man? Ja. Du skal i hvert fald vide, at du ved ikke at netværke afskærer dig selv fra afgørende hjælp og personlige løftestænger.
Og nåh ja: tænk ud af kassen når du på grund af en frustrerende pandemi og restriktioner ikke kan holde fysiske møder med dit netværk: hverken en-til-en eller til større arrangementer.
Ring, skriv ved personlig besked på LinkedIn – og når kontakten er etableret, så foreslå et kort virtuelt kaffemøde på Teams, Skype, Google Meet – whatever kanal, bare det virker.

“Hvad er det så, det der netværk?”

Det er den dér flok af mennesker, der griber dig, når du falder.
Relationerne, der kommer to the rescue når nøden er størst. Hvis du da rækker ud efter dem.
Og hvis du husker at passe og pleje dem lidt – også i de (korte) perioder, hvor du egentlig ikke selv har brug for dem så meget.

For netværket handler også om at give og dele ud af tjenester og ydelser, der er brug for.
Vær gavmild, hjælp andre, del ud af din viden – det er en investering i dine egne relationer og du ved aldrig, hvornår du selv får brug for hjælp.

Kærlig hilsen